WRZESIEŃ 2022 - IV

Opublikowano: 2022-09-01 18:26, Numer artykułu: 56437

 

Temat kompleksowy: „Witaj Przedszkolaku”
Termin realizacji: 1-16 września 2022 r.

 • Budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami- dzielenie się wrażeniami po wakacjach, przywitanie nowych członków grupy, integrowanie dzieci w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Zapoznanie dzieci z budynkiem przedszkola: z nową salą i łazienką  oraz innymi pomieszczeniami szatnią, gabinetem logopedy, salami sąsiadujących dzieci oraz przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i na placu zabaw
 • Wspólne ustalenie zasad funkcjonowania w grupie – stworzenie Kodeksu Przedszkolaka

 

Wiersz "Porządek w naszej sali" B. Forma

 1. Piękna nasza sala,
  bardzo o nią dbamy
  i na swoje miejsca
  wszystko odkładamy.

  2. Klocki do koszyka,
  kredki są w pudełkach.
  Siedzą lalki, misie
  równo na krzesełkach.

  3. Bo przedszkolak zawsze
  o porządek dba,
  swoje obowiązki
  bardzo dobrze zna.

 

Piosenka „Jestem małym przedszkolakiem „B. Pliszka”

 

Ref.  Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię,

          ja się uczę, gdy się bawię, bo w zabawie jest ciekawiej.

 1. Umiem biegać na paluszkach,
  umiem stać na jednej nodze,
  umiem siebie narysować,
  umiem jeść widelcem, nożem.

 

Ref. Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię,

        ja się uczę, gdy się bawię, bo w zabawie jest ciekawiej.

 1. Umiem buty zasznurować,
  umiem zapiąć już guziki,
  umiem wiersz wyrecytować
  i zatańczyć w takt muzyki.

 

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola”
Termin realizacji: 19-30 września 2022 r.

 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego po drodze, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
 • Zapoznanie z podstawowymi znakami informacyjnymi w ruchu drogowym pieszych (przejęcie dla pieszych, sygnalizacja świetlna, znak STOP)
 • Ukazanie potencjalnych zagrożeń na drodze oraz znaczenia numeru telefonu 112

 

Wiersz (fragment) „Gdy zamierzasz przejść ulicę” - Wanda Chotomska

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna - wiec swobodnie mogą

przez nią przejść przechodnie

 

Piosenka Misia i Margolci „Dzieci i światła”

 

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

 

Ref:

Razem z mamą muszę stanąć,

kiedy światło jest czerwone.

A na drugą przejdę stronę

przy świetle zielonym.

 

Już hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

 

Ref:

Razem z mamą muszę stanąć…

 

Auta mkną po jezdni, chodnik jest dla dzieci.

Patrzcie jakie światło przed wami się świeci.

 

Ref:  

Razem z mamą muszę stanąć…

 

OPRACOWANIE: Karolina Trybuszewska