Rada Rodziców

Opublikowano: 2018-11-16 07:52, Numer artykułu: 7251
  • Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 12 „Sówka”.
  • Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
  • Rada Rodziców w Przedszkolu nr 12 „Sówka” powoływana jest na dany rok szkolny.
  • Członkowie Rady rekrutują się z osób wybranych wcześniej do tzw. „trójek grupowych”. Jej siłą są ludzie – ich zaangażowanie, czas, pomysły, wspólna praca dla dobra placówki i przede wszystkim – dzieci do niej uczęszczających.                                   
  • Rada Rodziców wspólnie z Radą Pedagogiczną organizuje w każdym roku kilka wydarzeń uatrakcyjniających życie przedszkola, między innymi: „Kiermasze Świąteczne”, „Kiermasz książki”, Festyn rodzinny.
  • Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek, które wydatkowane są na: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, prezenty okazjonalne dla wszystkich dzieci. Z nadwyżek wpłaconych składek oraz datków zebranych podczas wyżej wymienionych przedsięwzięć, finansowane są większe inwestycje np. zakup sprzętu na plac zabaw.
  • Rada Rodziców wspomaga również Dyrekcję i Radę Pedagogiczną przedszkola w realizacji planów wychowawczych i edukacyjnych,
  • a także może stanowić swoistego rodzaju pomost pomiędzy rodzicami a pracownikami placówki.
  • Rada pozwala rodzicom mieć wpływ na życie placówki, otoczenie i sposób w jaki nasze dzieci spędzają w niej czas.
  • Aby realizacja naszych planów mogła być realna, konieczne są fundusze, pochodzące  z Państwa wpłat. Dzięki temu  możemy wspólnie zorganizować i uatrakcyjnić pobyt naszych dzieci w przedszkolu. 

 

Wpłaty można dokonać  przelewem na  konto Rady Rodziców.

Numer konta: 20 1240 1183 1111 0010 0095 8812

W tytule wpłaty prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz grupy.

Sugerowana wysokość składki miesięcznej to: 20,00 zł.

Jeżeli do Przedszkola nr 12 „Sówka” chodzi więcej niż jedno dziecko z rodziny, to: 30,00 zł.

Z góry dziękujemy za Państwa regularne wpłaty!